Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Mapping apps for Amazon TV and Android TVWMS Map Viewer On Line is now available for Amazon and Android TV. Big TV screens are by far  more suitable for displaying maps than small screens of smartphones and tablets. So if you are not on the go use a big screen to view a map properly.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου