Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

New User Interfaces

The user interfaces of WMS Map Viewer On Line, Check This Place and KML / Web Map Viewer are redesigned so as to adjust in small and large screens improving user experience. Try them.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου