Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Web Maps as a browser addon

A new feature of WMS Map Viewer on line is an addon for Firefox. Installing the addon, enables users to launch the app from within the toolbar of Firefox and enjoy the features of the app.


https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/wms-map-viewer-on-line/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου