Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Web Maps as a Chrome extension

It is very useful for an applicatoon to appear as a browser extension and to function from within the browser's interface. 
WMS Map Viewer on line also has a Chrome extension.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου