Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Austria Basemaps on WMS Map Viewer

A new update of WMS Map Viewer on line adds webmaps of Austria from basemap.at to the application. Support of the maps is in beta version, so some instabilities may occur.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου