Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

WMS Map Viewer on appspot

WMS Map Viewer on line is also available on appspot.
Google Cloud provides a powerful infrastructure suitable for the future expansion of the application.
Find it in https://wms-viewer-online.appspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου