Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Map This Way update

Map This Way is just updated!!!
This update mainly corrects some bugs and incompatibilities with Android 6.0.
Looking forward for your feedback.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapthisway&hl=en

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου