Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Display web maps in fullscreen mode, create and display KML files

A video that demonstrates how to display web maps in full-screen and how to create KML files in WMS Map Viewer on line.
These features are fully compatible with Firefox and Chrome and only partially compatible with Internet Explorer and Edge.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου